Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn deze ongewenste omgangsvormen opgenomen onder de psychosociale arbeidsbelasting. Op grond van deze wet zijn werkgevers verplicht beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Eén van de maatregelen die u kunt nemen is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon.

Werkwijze
De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en geeft advies hoe om te gaan met hetgeen een medewerker overkomt of overkomen is conform de richtlijnen van het bedrijf. Een vertrouwenspersoon is in staat de medewerker de weg te wijzen in het bedrijf, de vraag bij de juiste persoon neer te leggen en zorg te dragen voor opvolging. Aansluiting bij de klachtenprocedure van de organisatie, is hierbij een vanzelfsprekendheid. De inzet van een vertrouwenspersoon kan een positieve stimulans geven als het gaat over werksfeer, het reduceert de kans op verzuim en de daarbij behorende kosten en geeft extra binding met het bedrijf c.q. de werkgever.

Voordelen externe vertrouwenspersoon
De voordelen van een externe vertrouwenspersoon zijn dat deze onpartijdigheid kan garanderen, wat de vertrouwelijkheid positief beïnvloedt en daarmee drempelverlagend werkt. Daarnaast wordt hij ingehuurd en heeft dus tijd voor zijn taak. Bovendien is hij goed opgeleid op alle terreinen waar vertrouwenspersonen zich op bewegen. Denk hierbij aan zowel ongewenste omgangsvormen als wel integriteitsproblematiek, Arbowetgeving én de Wet voor klokkenluiders en de daarbij behorende Huis voor Klokkenluiders.

Vertrouwenspersoon van Iwema Consultancy
Iwema Consultancy vervult voor diverse (branche-) organisaties de rol van externe vertrouwenspersoon en kan ook voor uw bedrijf deze functie vervullen. Wij hebben gecertificeerde vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit voor u beschikbaar, namelijk Ellen Puschmann, Rachida Amankour en Petra Fluri worden genoemd worden als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon (geregistreerd bij de LVV www.lvvv.nl ). Daarnaast is een zeer ervaren mannelijke vertrouwenspersoon aanwezig, Ebbel Iwema (Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut/ Mediator), voor als de melder de voorkeur geeft om met een man te spreken.

Onze Vertrouwenspersonen beschikken over relevante juridische kennis, zijn goed op de hoogte van sociale- arbeidswetgeving en zijn bekend met de procedures van Het Huis voor Klokkenluiders als het om maatschappelijke misstanden gaat.

Wenst u meer informatie over wat wij als vertrouwenspersoon voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

No items were found.