Begeleider beschuldigde/aangeklaagde ongewenste omgangsvormen

Begeleider beschuldigde / beklaagde
Wanneer werknemers last hebben van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele)intimidatie, pesten, discriminatie of agressie en geweld is het in Nederland zeer vanzelfsprekend dat zij hiervoor bij een door hun werkgever aangestelde vertrouwenspersoon terecht kunnen. Echter, voor de vermeende pleger van de ongewenste omgangsvormen heeft een klacht of beschuldiging ook veel impact op het functioneren, de positie zowel op het werk, maar mogelijk ook in de privésfeer.
Het is namelijk geen uitgemaakte zaak dat als een medewerker ergens van beschuldigd wordt, hij dit ook gedaan heeft. Ook is het zo dat wanneer de grens van een collega is overschreden dit niet wil zeggen dat dit bewust zo is bedoeld. Ook voor deze medewerker heeft u als goed werkgever een zorgplicht.

Begeleiding beschuldigde/aangeklaagde door Iwema Consultancy
Iwema Consultancy biedt begeleiding voor een werknemer die beschuldigd wordt van ongewenste omgangsvormen.
Mocht het gaan om het begeleiden van een medewerk(st)er die onterecht beschuldigd/begeklaagd is, begeleiden we deze persoon bij het verwerken van de emoties, ondersteunen we bij een eventuele klachtenprocedure en adviseren we bij eventuele rehabilitatie in welke vorm dan ook.
Wanneer het gaat om het begeleiden van een medewerk(st)er die zich bedoeld of onbedoeld schuldig heeft gemaakt aan ongewenste omgangsvormen, dan kan deze persoon geholpen worden bij het inzicht verkrijgen in het eigen gedrag. Indien de werkgever dit wil kan aansluitend een coachingstraject opgestart worden om veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen.

Werkwijze
U kunt de beschuldigde/aangeklaagde bij ons aanmelden, werknemers van bedrijven die een overeenkomst met ons hebben kunnen zichzelf ook aanmelden. De gesprekken kunnen telefonisch of digitaal plaatsvinden, maar vinden veelal plaats op locatie. Dit kan op locatie van de werkgever zijn, op locaties van Iwema Consultancy of op een andere door de beschuldigde/beklaagde uitgekozen locatie.
Het emotioneel en inhoudelijk begeleiden is de hoofdtaak van de begeleider.
Wenst u meer informatie over wat wij als begeleider beschuldigde/aangeklaagde ongewenste omgangsvormen voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

No items were found.