Begeleider beschuldigde/aangeklaagde ongewenste omgangsvormen

Wanneer werknemers last hebben van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele)intimidatie, pesten, discriminatie of agressie en geweld is het in Nederland zeer van zelfsprekend dat zij hiervoor bij een door hun werkgever aangestelde vertrouwenspersoon terecht kunnen. Echter voor de vermeende pleger van de ongewenste omgangsvormen heeft een klacht of beschuldiging ook veel impact op het functioneren, de positie zowel op het werk, maar ook in de privésfeer. Het is nl geen uitgemaakte zaak dat als een medewerker ergens van beschuldigd wordt, hij dit ook gedaan heeft. Dat de grens van een collega is overschreden wil niet zeggen dat dit bewust zo is bedoeld. Ook voor deze medewerker heeft u een zorgplicht als goed werkgever.

Begeleiden beschuldigde/aangeklaagde door Iwema consultancy
Iwema Consultancy biedt in de persoon van Ebbel Iwema (Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut/ Mediator), begeleiding aan voor een werknemer die beschuldigd wordt van ongewenste omgangsvormen.

Mocht het gaan om het begeleiden van een medewerk(st)er die onterecht beschuldigd/aangeklaagd is, dan begeleiden we deze persoon bij het verwerken van de emoties, ondersteunen we bij de klachtenprocedure en adviseren we bij de rehabilitatie.

Wanneer het gaat om het begeleiden van een medewerk(st)er die zich bedoeld of onbedoeld schuldig heeft gemaakt aan ongewenste omgangsvormen, dan kan deze persoon geholpen worden bij het inzicht verkrijgen in het eigen gedrag. Indien de werkgever dit wil kan aansluitend een coachingstraject opgestart worden om veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen.

Werkwijze

U kunt de beschuldigde/aangeklaagde bij ons aanmelden, maar werknemers van bedrijven die een overeenkomst met ons hebben kunnen ook zichzelf aanmelden. De gesprekken kunnen telefonisch plaatsvinden, maar vinden veelal plaats op locatie. Dit kan op locatie van de werkgever zijn, op locaties van Iwema Consultancy of op een andere door de beschuldigde/beklaagde uitgekozen locatie.

Het emotioneel en inhoudelijk begeleiden is dan ook de hoofdtaak van de begeleider.

Wenst u meer informatie over wat wij als begeleider beschuldigde/aangeklaagde ongewenste omgangsvormen voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

No items were found.

tips...

...hoe om te gaan met de gevolgen van covid-19

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus momenteel gevoelens van stress, eenzaamheid, angst, somberheid en onveiligheid. Ebbel Iwema, directeur en klinisch psycholoog vertelt hierover en geeft tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.

  1. Zorg voor structuur in je dag. Doe zoveel mogelijk dingen die je altijd doet en hou je aan vaste tijden.
  2. Deel jouw gevoelens met mensen die naar jouw ‘verhaal’ willen luisteren zonder te oordelen.
  3. Oordeel op jouw beurt niet over emoties van anderen maar toon begrip.
  4. Verzacht of bagatelliseer wat de ander zegt niet, toon respect.
  5. Skype, chat, ZOOM of Facetime (videobellen) regelmatig met vrienden en familie zodat je ze ook kunt zien zonder fysiek bij elkaar in de buurt te komen.
  6. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en blijf in beweging.
  7. Maak afspraken met jezelf over eventueel alcohol- en of drugsgebruik en houd je daaraan.
  8. Volg niet voortdurend al het nieuws over corona via (sociale) media, maar beperk dit tot vaste momenten op een dag.
  9. Praat over je zorgen of angsten en durf hulp te vragen.
  10. Vul ‘lege’ tijd met achterstallige klussen of hobby’s zoals bijvoorbeeld schilderen van het huis, lezen, puzzelen, tuinieren of online (muziek) lessen volgen. Ga fietsen of wandelen in de buitenlucht mits de door het RIVM dringend geadviseerde afstand gegarandeerd is.

Lees hier het volledige artikel hoe om te gaan met de coronastress…KLIK HIER!