Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm die zich richt op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of de functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Samenwerken binnen een team is niet altijd vanzelfsprekend, teamcoaching kan bijdragen aan een duurzame verbetering in de samenwerking. Coaching heeft als doel om tot betere prestaties te komen, individueel dan wel als team middels een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten. De coach van Iwema Consultancy bespreekt met betrokkene(n) aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden.

No items were found.