Klachtenregeling

Bij Iwema Consultancy hechten wij grote waarde aan een kwalitatief goede en cliëntvriendelijke dienstverlening. Wij doen er veel aan om u op een kwalitatief goede manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachting wordt teleurgesteld. Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u, zodat wij samen met u tot een adequate oplossing kunnen komen.

- U kunt uw klacht het beste eerst voorleggen aan uw consultant. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken.

- Indien dit voor u geen optie is of dit leidt niet tot een oplossing, kunt u de officemanager aanspreken. U belt hiervoor met 0317-350646 of stuurt een e-mail naar info@iwema.org.

- Komt u er toch niet uit dan kunt u schriftelijk of per e-mail uw klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt uw brief richten aan Utrechtseweg 447 6865 CL Doorwerth Binnen 14 werkdagen na ontvangst wordt er contact met u opgenomen om de aard en oorzaak van de klacht met u te bespreken. Daarna wordt deze besproken met betrokkene(n) en wordt er opnieuw contact opgenomen met u om de verdere behandeling van de klacht te bespreken. Dit kan eventueel resulteren in een gesprek met alle betrokkenen. Voorop staat dat wij streven naar een voor alle partijen goede oplossing.

Het volledige klachtenreglement is te downloaden als PDF of aan te vragen via e-mail: info@iwema.org

tips...

...hoe om te gaan met de gevolgen van covid-19

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus momenteel gevoelens van stress, eenzaamheid, angst, somberheid en onveiligheid. Ebbel Iwema, directeur en klinisch psycholoog vertelt hierover en geeft tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.

  1. Zorg voor structuur in je dag. Doe zoveel mogelijk dingen die je altijd doet en hou je aan vaste tijden.
  2. Deel jouw gevoelens met mensen die naar jouw ‘verhaal’ willen luisteren zonder te oordelen.
  3. Oordeel op jouw beurt niet over emoties van anderen maar toon begrip.
  4. Verzacht of bagatelliseer wat de ander zegt niet, toon respect.
  5. Skype, chat, ZOOM of Facetime (videobellen) regelmatig met vrienden en familie zodat je ze ook kunt zien zonder fysiek bij elkaar in de buurt te komen.
  6. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en blijf in beweging.
  7. Maak afspraken met jezelf over eventueel alcohol- en of drugsgebruik en houd je daaraan.
  8. Volg niet voortdurend al het nieuws over corona via (sociale) media, maar beperk dit tot vaste momenten op een dag.
  9. Praat over je zorgen of angsten en durf hulp te vragen.
  10. Vul ‘lege’ tijd met achterstallige klussen of hobby’s zoals bijvoorbeeld schilderen van het huis, lezen, puzzelen, tuinieren of online (muziek) lessen volgen. Ga fietsen of wandelen in de buitenlucht mits de door het RIVM dringend geadviseerde afstand gegarandeerd is.

Lees hier het volledige artikel hoe om te gaan met de coronastress…KLIK HIER!