Klachtenregeling

Bij Iwema Consultancy hechten wij grote waarde aan een kwalitatief goede en cliëntvriendelijke dienstverlening. Wij doen er veel aan om u op een kwalitatief goede manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachting wordt teleurgesteld. Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u, zodat wij samen met u tot een adequate oplossing kunnen komen.

- U kunt uw klacht het beste eerst voorleggen aan uw consultant. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken.

- Indien dit voor u geen optie is of dit leidt niet tot een oplossing, kunt u de officemanager aanspreken. U belt hiervoor met 0317-350646 of stuurt een e-mail naar info@iwema.org.

- Komt u er toch niet uit dan kunt u schriftelijk of per e-mail uw klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt uw brief richten aan Utrechtseweg 447 6865 CL Doorwerth Binnen 14 werkdagen na ontvangst wordt er contact met u opgenomen om de aard en oorzaak van de klacht met u te bespreken. Daarna wordt deze besproken met betrokkene(n) en wordt er opnieuw contact opgenomen met u om de verdere behandeling van de klacht te bespreken. Dit kan eventueel resulteren in een gesprek met alle betrokkenen. Voorop staat dat wij streven naar een voor alle partijen goede oplossing.

Het volledige klachtenreglement is te downloaden als PDF of aan te vragen via e-mail: info@iwema.org