Calamiteitenopvang & Nazorg

Wanneer medewerkers van uw organisatie slachtoffer zijn van een gewelddadige overval, (bedrijfs) ongeval, reanimatie of een andere ingrijpende, traumatische gebeurtenis kan dit tot psychische gevolgen leiden. Het is voor u als werkgever van belang om hier aandacht aan te schenken in de vorm van professionele opvang (slachtofferhulp).

Professionele opvang en nazorg
Professionele opvang en nazorg biedt in deze situaties de meeste kans op adequate verwerking en het vroegtijdig vaststellen van eventuele stoornissen. Het garandeert een adequate behandeling, neemt zorgen weg en biedt de minste kans op verzuim. De opvang start met het verstrekken van informatie wat het meemaken van zo’n ingrijpende gebeurtenis met mensen doet. Veel klachten die medewerkers ervaren na zo’n abnormale gebeurtenis zijn namelijk normaal. Onze insteek is dat medewerkers daarom niet ziek hoeven te worden van een schokkende gebeurtenis en dat werken een positieve invloed heeft op de verwerking ervan, mits mogelijk natuurlijk.

Werkwijze
Welke begeleiding ingezet wordt na een calamiteit verschilt per situatie en/of medewerker. Opvang kan telefonisch plaatsvinden en/of ter plaatse in de vorm van een groepsopvang of individuele gesprekken. Een gemiddeld traject bestaat uit één opvanggesprek en één nazorggesprek. Indien klachten aanhouden kan een traumagerichte therapie, bijvoorbeeld EMDR, ingezet worden. Ook het weer begeleiden van mensen op de werkvloer, exposure in vivo, behoort tot de mogelijkheden.

Calamiteitenopvang & nazorg door Iwema Consultancy
Iwema Consultancy biedt professionele slachtofferhulp aan diverse (retail) bedrijven zoals bijvoorbeeld supermarkten, drogisterijen, parfumeriezaken en bouwmarkten en kan dit ook voor uw organisatie verzorgen. Wij beschikken over een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor de opvang en nazorg aan mensen die hebben blootgestaan aan (psycho-)traumatische ervaringen en beschikken over een team van gespecialiseerde consultants.

Trainingen en workshops
Het hoger- en middenkader alsmede de HR-adviseurs kunnen door ons worden getraind in het zelf begeleiden van de eerste opvang van de slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis waarbij het welzijn van de betrokkenen en het voorkomen, respectievelijk beperken van verzuim, centraal staat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

No items were found.