Expertises en onderzoek

Voor bedrijven, verzekeraars en arbeidsdeskundige bureaus voert Iwema Consultancy (letselschade) expertises uit. Op indicatie vindt er een (neuro-) psychologisch dan wel psychiatrisch diagnostisch onderzoek plaats. Er wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de opdrachtgever met inachtneming van de beroepscode. In geval van vragen met betrekking tot individuele intellectuele capaciteiten, emotioneel functioneren, sociaal functioneren, werkstijl, leidinggevende kwaliteiten en beroepsinteresse maken wij gebruik van een uitermate geavanceerd expert systeem waarmee een kandidaat digitaal op interactieve wijze getest kan worden. Hiertoe vindt er een intakegesprek plaats, een digitaal onderzoek met daarna een eindrapportage die met de betrokkene(n) besproken wordt.

No items were found.