Ellen Puschmann

Ellen Puschmann

- coach en supervisor, lid LVSC
- vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit LVV-geregistreerd
- mediator MfN-geregistreerd M7708 / ADR registermediator
- Q-SIS Gecertificeerd Integrity Specialist Human Profiling
- BIG Registratienummer 39019286330
- klachtenonderzoek

0317-350646
e.puschmann@iwema.org

Na 10 jaar klinisch gewerkt te hebben in diverse leidinggevende functies in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis volgde ik de studie Beleid, Management en Organisatiekunde aan de VU te Amsterdam. Daarna heb ik 5 jaar ervaring opgedaan bij een schadeverzekeraar afdeling personenschade. Als leidinggevende en projectmanager was ik o.a. betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van de Wet Verbetering Poortwachter en arbeidsongeschiktheid en aanverwante zaken. Met een EMDR- en Supervisorenopleiding alsmede een lidmaatschap bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie ben ik sinds 2002 werkzaam bij Iwema Consultancy als Psychotraumaspecialist, gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en daarnaast ook Mediator. Daarnaast adviseer ik o.a. werkgevers, bedrijfsartsen en andere relevante partijen over begeleidings- en coachingstrajecten van arbeidsongeschikte medewerkers en zelfstandig ondernemers. Sinds 2006 ben ik actief als MfN- en ADR-mediator met specialisatie arbeids- en familiemediation. Tevens begeleid ik mediators en vertrouwenspersonen in supervisie- en intervisiegroepen. Als kers op de taart heb ik een opleiding Integrity & Human Profiling gedaan wat een specifieke aanvulling is op de gedragswetenschappelijke aspecten van mijn werk.