Ellen Puschmann

Ellen Puschmann

- coach en supervisor, lid LVSC
- vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit LVV-gecertificeerd
- mediator MfN-geregistreerd M7708 / ADR registermediator
- Q-SIS Gecertificeerd Integrity Specialist Human Profiling
- BIG Registratienummer 39019286330
- klachtenonderzoek

0317-350646
e.puschmann@iwema.org

Na 10 jaar klinisch gewerkt te hebben in diverse leidinggevende functies in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis volgde ik de studie Beleid, Management en Organisatiekunde aan de VU te Amsterdam. Daarna heb ik 5 jaar ervaring opgedaan bij een schadeverzekeraar afdeling personenschade. Als leidinggevende en projectmanager was ik o.a. betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van de Wet Verbetering Poortwachter en arbeidsongeschiktheid en aanverwante zaken. Met een EMDR- en Supervisorenopleiding alsmede een lidmaatschap bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie ben ik sinds 2002 werkzaam bij Iwema Consultancy als Psychotraumaspecialist, gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en daarnaast ook Mediator. Daarnaast adviseer ik o.a. werkgevers, bedrijfsartsen en andere relevante partijen over begeleidings- en coachingstrajecten van arbeidsongeschikte medewerkers en zelfstandig ondernemers. Sinds 2006 ben ik actief als MfN- en ADR-mediator met specialisatie arbeids- en familiemediation. Tevens begeleid ik mediators en vertrouwenspersonen in supervisie- en intervisiegroepen. Als kers op de taart heb ik een opleiding Integrity & Human Profiling gedaan wat een specifieke aanvulling is op de gedragswetenschappelijke aspecten van mijn werk.

tips...

...hoe om te gaan met de gevolgen van covid-19

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus momenteel gevoelens van stress, eenzaamheid, angst, somberheid en onveiligheid. Ebbel Iwema, directeur en klinisch psycholoog vertelt hierover en geeft tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.

  1. Zorg voor structuur in je dag. Doe zoveel mogelijk dingen die je altijd doet en hou je aan vaste tijden.
  2. Deel jouw gevoelens met mensen die naar jouw ‘verhaal’ willen luisteren zonder te oordelen.
  3. Oordeel op jouw beurt niet over emoties van anderen maar toon begrip.
  4. Verzacht of bagatelliseer wat de ander zegt niet, toon respect.
  5. Skype, chat, ZOOM of Facetime (videobellen) regelmatig met vrienden en familie zodat je ze ook kunt zien zonder fysiek bij elkaar in de buurt te komen.
  6. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en blijf in beweging.
  7. Maak afspraken met jezelf over eventueel alcohol- en of drugsgebruik en houd je daaraan.
  8. Volg niet voortdurend al het nieuws over corona via (sociale) media, maar beperk dit tot vaste momenten op een dag.
  9. Praat over je zorgen of angsten en durf hulp te vragen.
  10. Vul ‘lege’ tijd met achterstallige klussen of hobby’s zoals bijvoorbeeld schilderen van het huis, lezen, puzzelen, tuinieren of online (muziek) lessen volgen. Ga fietsen of wandelen in de buitenlucht mits de door het RIVM dringend geadviseerde afstand gegarandeerd is.

Lees hier het volledige artikel hoe om te gaan met de coronastress…KLIK HIER!