Rachida Amankour

- officemanager

0317-350646
r.amankour@iwema.org

Binnen Iwema Consultancy vervult Rachida de rol van officemanager. Maar omdat ze ambitieus is, wil ze zich na het voltooien van de vereiste opleidingen ook richten op de rol van Externe Vertrouwenspersoon en het verzorgen van Calamiteitenopvang & Nazorg.