Supervisie

In werkorganisaties wordt er veel verwacht van medewerkers op het gebied van kennis, communicatie, samenwerking en (sociale-) vaardigheden. Iwema Consultancy biedt supervisie aan als methodiek om op de beste wijze invulling te geven aan de taakuitoefening. Supervisie is een didactische methode waarbij de supervisant onder begeleiding leert door te reflecteren op zijn eigen ervaringen. Deze werkwijze heeft tot doel dat de supervisant zijn eigen handelen tegen het licht houdt, waarmee hij inzicht verwerft en waardoor dit duurzaam verbetert. De supervisie kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Coachen en supervisoren van Iwema Consultancy hebben een tweejarige opleiding gevolgd waar leersupervisie deel vanuit heeft gemaakt.

No items were found.