Klachtenonderzoek

U mag signalen of formele klachten over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet onbehandeld laten. U kunt deze signalen of klachten zelf onderzoeken. U kunt ook Iwema Consultancy vragen dat te doen.

Klachtonderzoek door Iwema Consultancy
Wij kunnen u op verschillende manieren terzijde staan en overleggen hierover graag met u. Wij beschikken over kennis op het gebied van klachtenprocedures, relevante jurisprudentie en de ins en outs van het menselijk gedrag (op het werk). Een hiervoor opgeleide en gecertificeerde consultant, Ellen Puschmann, van Iwema Consultancy maakt bij deze onderzoeken gebruik van de methode Human Profiling® wat inhoudt:

• De juiste vraag op het juiste moment stellen
• Tekenen van bedrog bij mijn gesprekspartner herkennen
• De ware intenties van de ander achterhalen

Door deze methode wordt minimaal 65% meer informatie uit een gesprek gegenereerd en is de onderzoeker in staat te zien wanneer men, bewust of onbewust informatie achterhoudt, tracht te misleiden of zelfs liegt. Uitgangspunt in het klachtonderzoek is hoor en wederhoor en onze werkwijze kenmerkt zich door vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij op het gebied van klachtenonderzoek voor u kunnen betekenen

No items were found.