Klachtenonderzoek

U mag signalen of formele klachten over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet onbehandeld laten. U kunt deze signalen of klachten zelf onderzoeken. U kunt ook Iwema Consultancy vragen dat te doen.

Klachtonderzoek door Iwema Consultancy
Wij kunnen u op verschillende manieren terzijde staan en overleggen hierover graag met u. Wij beschikken over kennis op het gebied van klachtenprocedures, relevante jurisprudentie en de ins en outs van het menselijk gedrag (op het werk). Een hiervoor opgeleide en gecertificeerde consultant, Ellen Puschmann, van Iwema Consultancy maakt bij deze onderzoeken gebruik van de methode Human Profiling® wat inhoudt:

• De juiste vraag op het juiste moment stellen
• Tekenen van bedrog bij mijn gesprekspartner herkennen
• De ware intenties van de ander achterhalen

Door deze methode wordt minimaal 65% meer informatie uit een gesprek gegenereerd en is de onderzoeker in staat te zien wanneer men, bewust of onbewust informatie achterhoudt, tracht te misleiden of zelfs liegt. Uitgangspunt in het klachtonderzoek is hoor en wederhoor en onze werkwijze kenmerkt zich door vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij op het gebied van klachtenonderzoek voor u kunnen betekenen

No items were found.

tips...

...hoe om te gaan met de gevolgen van covid-19

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus momenteel gevoelens van stress, eenzaamheid, angst, somberheid en onveiligheid. Ebbel Iwema, directeur en klinisch psycholoog vertelt hierover en geeft tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.

  1. Zorg voor structuur in je dag. Doe zoveel mogelijk dingen die je altijd doet en hou je aan vaste tijden.
  2. Deel jouw gevoelens met mensen die naar jouw ‘verhaal’ willen luisteren zonder te oordelen.
  3. Oordeel op jouw beurt niet over emoties van anderen maar toon begrip.
  4. Verzacht of bagatelliseer wat de ander zegt niet, toon respect.
  5. Skype, chat, ZOOM of Facetime (videobellen) regelmatig met vrienden en familie zodat je ze ook kunt zien zonder fysiek bij elkaar in de buurt te komen.
  6. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en blijf in beweging.
  7. Maak afspraken met jezelf over eventueel alcohol- en of drugsgebruik en houd je daaraan.
  8. Volg niet voortdurend al het nieuws over corona via (sociale) media, maar beperk dit tot vaste momenten op een dag.
  9. Praat over je zorgen of angsten en durf hulp te vragen.
  10. Vul ‘lege’ tijd met achterstallige klussen of hobby’s zoals bijvoorbeeld schilderen van het huis, lezen, puzzelen, tuinieren of online (muziek) lessen volgen. Ga fietsen of wandelen in de buitenlucht mits de door het RIVM dringend geadviseerde afstand gegarandeerd is.

Lees hier het volledige artikel hoe om te gaan met de coronastress…KLIK HIER!