Coronamaatregelen

Iwema Consultancy hanteert beschermende maatregelen tegen (verdere verspreiding van) het Coronavirus.

 • U bent welkom voor afspraken op onze praktijklocaties en vragen u hierbij rekening te houden met de maatregelen die  het RIVM voorschrijft. Dit betekent concreet het dragen van een mondkapje bij het betreden van onze praktijkruimtes, het ontsmetten van uw handen bij binnenkomst en vertrek met gel, 1,5 m afstand, hoesten en niezen in uw elleboog en bij klachten blijft u thuis. Als u er de voorkeur aan geeft voorlopig te gaan/blijven (beeld)bellen omdat u of een van uw familieleden tot de risicogroep behoort dan behoort dit tot de mogelijkheden.
 • Afspraken in het kader van de Calamiteitenopvang en Nazorg kunnen op locatie plaatsvinden wanneer voldaan kan worden aan 1,5 meter afstand. Hierdoor kan het zijn dat de groepsgrootte beperkt is en dat er daardoor meerdere opvangsessies plaats dienen te vinden. Indien dit niet mogelijk is kan opvang ook via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden. In verband met de registratieplicht zal van iedere deelnemer voor- en achternaam alsmede telefoonnummer genoteerd worden.
 • Afspraken voor Mediation kunnen eveneens face-to-face plaatsvinden. Dit kan op een praktijkadres van Iwema Consultancy of elders mits op de locatie voldaan kan worden aan 1,5 meter afstand en goede ventilatiemogelijkheden
 • De consultant van Iwema Consultancy zal een gezondheidscheck afnemen waarbij de vraag gesteld wordt of u klachten heeft die passen bij een COVID-19 besmetting: verkoudheidsklachten, griepachtige klachten, verstoorde reuk en -smaak, etc.
 • Indien er sprake is van de hieronder opgesomde klachten of situaties, dan vragen wij u om NIET TE KOMEN op de face tot face afspraak:
  o klachten als hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid, benauwdheid, longontsteking of koorts;
  o als u in contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft;
  o als u korter dan 2 weken geleden bent genezen van COVID-19;
  o als uw eventuele huisgenoten deze klachten hebben
 • Indien u wenst en de situatie het toelaat kan de afspraak doorgaan middels een (beeld)belafspraak.
 • Indien u een afspraak heeft op het praktijkadres aan de Utrechtseweg 447 te Doorwerth verzoeken wij u bij aankomst in uw auto te wachten. Uw behandelaar komt u daar ophalen voor uw afspraak.
 • Op andere locaties: kom niet eerder dan de afspraaktijd, draag een mondkapje. Er kunnen andere voorschriften gelden. Indien van toepassing wordt u daarover door uw behandelaar geïnformeerd.
 • In geval van afspraken op de locatie van de opdrachtgever geldt dat de vereiste 1,5 meter afstand in acht genomen moet kunnen worden. Het meenemen van een begeleider is om deze reden niet mogelijk tenzij hierover van tevoren afspraken met uw behandelaar zijn gemaakt.
 • Verder vragen wij iedereen om de handen te wassen en geen handen te schudden.